Record details

Thesaurus term
    Culm sediments
Article
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam