Record details

Thesaurus term
    El Salvador, volcanostratigraphy, volcanic evolution, ignimbrite
Article
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí