Record details

Thesaurus term
    Expression, zoning and building permits
Monograph
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice"