Record details

Thesaurus term
    Geological survey, Palaeozoic, Carpathian Foredeep, Outer group of Nappes
Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice