Record details

Thesaurus term
    Geothermal energy, heat pumps, modeling software
Article
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie