Record details

Thesaurus term
    gravity survey
Monograph
    Březno - tunel
    Dálnice D8, OB 202
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Gravimetrie
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
    Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
    Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy
    Praha 6 - Lounská
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Article
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravity and magnetic survey of a hidden gabbrodiorite body within the Karlovy Vary granite pluton
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově