Record details

Thesaurus term
    Groundwater flow
Article
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    A simple borehole dilution technique in measuring horizontal ground water flow