Record details

Thesaurus term
    Krupka
Article
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)