Record details

Thesaurus term
    Lower Badenian
Article
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Paleogeography, paleobiogeography and bathymetry on fish, particularly otoliths
    The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)