Record details

Thesaurus term
    mine water
Article
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    The effect of iron and manganese mine waters on stream biota, Part I: Seasonal and long term trends in mine water geochemistry.
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic
    Regional Impact of Mining on Stream Drainage Characteristics in the Rosice - Oslavany Coal Mining District, Czech Republic
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí