Record details

Thesaurus term
    Modern fluvial deposits- organic material- grain-size study- content of pollutants
Article
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku