Record details

Thesaurus term
    PGE metal-rich black shales, metal enrichment, environmental aspects, south China
Article
    PGE kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty