Record details

Thesaurus term
    Quaternary
Monograph
    Exkurzní průvodce k Sedmé Evropské paleobotanické a palynologické konferenci
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
Article
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka.
    Přírodní podmínky
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of moravia (Czech Republic)