Record details

Thesaurus term
    Slovak Republic
Article
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)