Record details

Thesaurus term
    stratigraphic separation diagram
Article
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu