Record details

Thesaurus term
    Stratigraphy
Monograph
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Excursion E1: Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Graptoliti a palaeoscolecidi ? tradice a naděje stratigrafie
    The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
    Stratigraphical and palaegeographical distribution of Cincta and Ctenocystoidea (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Article
    Basic Geomorphological and Geological Characteristics of Northeast Asia
    Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context
    Differential subsidence in the Variscan foreland of Moravia, biostratigraphy, facies and conodont reworking in Mississippian gravity-flow carbonate breccias
    Excursion II, day 1, stop 6: Hejdův dvůr near Rejkovice
    Graptolite assemblages in the boundary interval of the Klabava and Šárka formations and their space distribution (Ordovician, Prague Basin)
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
    Palynology and biostratigraphy of the Lower-Upper Emsian boundary (Lower Devonian) in the Rheinisches Schiefergebirge (Germany) and in the Barrandian area (Czech Republic)
    Series and stage boundaries in the Devonian of Czech Republic
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane