Record details

Thesaurus term
    Sustainable development, European Union, Czech republic
Monograph
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU