Record details

Thesaurus term
    tectonics
Monograph
    The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Article
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Basic Geomorphological and Geological Characteristics of Northeast Asia
    The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Early tectonics in the Afar triangle: contribution based on the gravity data from southwestern Arabia
    The effect of paleotopography, tectonics and sediment supply on quality of coal seams in continental basins of central and western Bohemia (Westphalian), Czech Republic
    Emplacement Mechanisms of the Thrust Sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Imprint of southern Red Sea major tectonic zone in a new Bouguer anomaly map of southern Yemen margin
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Mystérium pražského zlomu (barrandien)
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Tectonics of the Western Carpathians in the light of recent studies PREFACE
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic