Record details

Thesaurus term
    Western Bohemia, basic rocks, drill cores, eclogites, amphibolites, green schists, petrology, thermobarometry, basement
Monograph
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva