Record details

Thesaurus term
    barite
Article
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Radiobarites from the Cenozoic volcanic region of the Bohemian Massif: radiochemical study, history, and lead isotopic composition
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam