Record details

Thesaurus term
    calcite
Article
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Hydrothermal mineralization beneath the Upper Silesian basin, Czech Republic: The record of a possible tectonic driving fluid flow
    Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history?
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Raman microspectrometric investigation of urea in calcite and gypsum powder matrices
    Reaction paths in carbonate system
    Straw stalactites from building constructions
    Trace elements in landfill calcite: a comparision of solution and laser ablation ICP-MS and calibration to different standard material (SRM NIST glass and USGS MACS carbonate)
    Transmission electron microscopy investigation of colloids and particles from landfill leachates
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)