Record details

Thesaurus term
    cave
Monograph
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
Article
    Advances in cave aerosol research
    Advances in the cave aerosol research: a case stadies in the selected caves of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
    C-14 AND U-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS IN THE BOHEMIAN PARADISE (CZECH REPUBLIC): RETREAT RATES OF SANDSTONE CAVE WALLS AND IMPLICATIONS FOR CAVE ORIGIN
    Cave Microclimate Impact on Karst Processes: Role of Cave Ventilation
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
    An environmental impact of antropogennic CO2-fluxes in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Hydrológia a mikroklíma jaskyne
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
    The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)