Record details

Thesaurus term
    cave soils
Monograph
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Article
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni