Record details

Thesaurus term
    ferrocolumbite, ferrowodginite, tourmaline, S-type peraluminous granite, Czech Republic
Article
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu