Record details

Thesaurus term
    ferruginous sandstones
Article
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě