Record details

Thesaurus term
    fluids
Article
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Thermodynamic model for mineral solubility in aqueous fluids: theory, calibration and application to model fluid-flow systems
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník