Record details

Thesaurus term
    fluvial cave sediments
Monograph
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
Article
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla