Record details

Thesaurus term
    geological mapping, information system, digital map, geodatabaze
Monograph
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje