Record details

Thesaurus term
    geology
Monograph
    Dimension stone. New perspectives for a traditional building material
    The Evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian-Cadomian Active Margin to Alleghenian-Variscan Collision
    Geologická stavba
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Geomagnetické pole
    Magnetometrie
    Málo známá Kamčatka
    Málo známá Kamčatka
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Termická analýza a její aplikace v geologii
    Úvod do Fyziky Země
    Úvod do geofyziky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
Article
    Excursion II, day 2, stop 5: Točník
    Excursion II, day 2, stop 6: Medový Újezd
    First meeting about rehabilitation of geological research in Afghanistan
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Leithakalk: the ornamental and building stone of Central Europe, an overview
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Natural corrosion of the uranium-colored historical glasses
    Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Ulminium diluviale Unger : historique de la découverte et nouvelle étude
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika