Record details

Thesaurus term
    glass
Article
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech