Record details

Thesaurus term
    Groundwater
Monograph
    Application of Mineralogical, Petrological and Geochemical Tools for Evaluating the Palaeohydrogeological Evolution of the PADAMOT Study Sites.
    Groundwater for emergency situations
    Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
Article
    Groundwater quality development in area suffering from long term impact of acid atmospheric deposition - the role of forest cover in Czech Republic case study
    Groundwater Resources and Management in the Amu Darya River Basin (Central Asia)
    Groundwater resources use and management in the Amu Darya River Basin (Central Asia)
    Groundwaters of the Bohemian Cretaceous Basin
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Hydrogeology (Chapter 19)
    Hydrogeology fo fractured rocks from particular fractures to regional approaches: State-of-the-art and future challenges
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Regional transmissivity distribution and groundwater potential in hard rock of Ghana
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Scientific co-operation within the International Association of Hydrogeologists: Achievements, possibilities and perspectives. Invited lecture.
    Temporal variation of trace elements in waters polluted by municipal solid waste landfill leachate
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe
    Well logging methods in groundwater surveys of complicated aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003