Record details

Thesaurus term
    hydrogeological regime
Article
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí