Record details

Thesaurus term
    hydrogeology
Monograph
    Hydrogeologická mapa 1:25 000 list 03-424 Trutnov
    Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Article
    Application of environmental radionuclides in radiochronology
    Carbon isotopes to constrain the origin and circulation pattern of groundwater in the north-western part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Geophysical Well Logging
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwaters of the Bohemian Cretaceous Basin
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Léčivé radioaktivní prameny v Janských Lázních - Těsném dole
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Palaeorecharge conditions of the deep aquifers of the Northern Aquitaine Region (France)
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Termální vody Ústecka a Děčínska