Record details

Thesaurus term
    hydrothermal mineralization
Article
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm