Record details

Thesaurus term
    intrusive rocks
Article
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika