Record details

Thesaurus term
    irradiation
Article
    Effect of natural irradiation in fluorites: possible implications for nuclear waste managenement?
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech