Record details

Thesaurus term
    limestones
Monograph
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
Article
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district