Record details

Thesaurus term
    microgravity
Monograph
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
Article
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    Corrections for time variations of gravity in microgravity surveys
    Microgravity detection of the chambers caused by battery breast coal mining
    Microgravity prospecting for voids in an abandoned coal-working field
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze