Record details

Thesaurus term
    molluscs
Article
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Chapter III.8. Tertiary fossils, especially molluscs
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)