Record details

Thesaurus term
    paleontology
Monograph
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
Article
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
    New Mississippian trilobite association from the Brno vicinity and its significance (Moravian Karst, Czech Republic)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi