Record details

Thesaurus term
    radionuclides
Article
    K-Ar and Ar-Ar dating method
    Lu - Hf dating method
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Rb - Sr dating method
    Re - Os dating method