Record details

Thesaurus term
    raw materials
Article
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
    Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech