Record details

Thesaurus term
    remediation
Article
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy