Record details

Thesaurus term
    stability
Article
    Comparison of different probabilistic methods for predicting stability of a slope in spatially variable c-u soil
    Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
    Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech