Record details

Thesaurus term
    stress inversion
Article
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)