Record details

Thesaurus term
    structured three-level system
Article
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů