Record details

Thesaurus term
    supergene zone
Article
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.