Record details

Thesaurus term
    surface hardening, mineral coating, sandstone, flysch, Magura Nappe, Carpathians
Article
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku