Record details

Thesaurus term
    surface waters, acidification, acididc deposition, biogeochemical modelling, MAGIC model
Article
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších