Record details

Thesaurus term
    water
Article
    Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Heavy metal scavenging mechanisms in leachate-polluted waters: a case study of an old municipal landfill of Prague, Czech Republic
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metalurgical slag/water interaction: experimental approach, thermodynamic modeling and long-term assessment
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    RESPONSE OF THE KARST PHREATIC ZONE TO FLOOD EVENTS IN A MAJOR RIVER (BOHEMIAN KARST, CZECH REPUBLIC) AND ITS IMPLICATION FOR CAVE GENESIS
    Straw stalactites from building constructions